Inschrijven BSO

Gezinsgegevens

Gegevens ouder/verzorger op wiens naam de kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd.

Gegevens andere ouder/verzorger

(niet verplicht om in te vullen)

Gegevens kind

Gegevens plaatsing

Kies voor opvang op vaste dagen, flexibele opvang of een combinatie van beide

Opvang op vaste dagen

Vul hier in op welke dagen je opvang wilt. Geef ook aan of het opvang voor alleen na school, na school en in vakanties of alleen in vakanties is. Graag ook vermelden of het een continurooster betreft en of je een lange of korte middag wilt. Voor de vakanties graag vermelden of het een hele of een halve dag betreft. Vul ook in of je voorschoolse opvang wilt.

Flexopvang

Het totaal van vaste en flexuren moet minimaal gemiddeld 4 uren per week zijn.