Prijzen en openingstijden BSO

Bereken hier direct wat de BSO je kost.

All inclusive!

Dit is de pagina met de prijzen van de BSO.
Kijk hier voor de prijzen van de Kinderopvang.

Eten, drinken, van en naar school, en uitstapjes zijn in de prijs inbegrepen!

We regelen gratis de belastingaanvraag voor je
(als je dat wilt)
Je betaalt dan alleen het netto bedrag.

Wil je graag dat wij voor je uitrekenen wat de BSO netto kost? Klik dan op Kostenberekening.

Het kinderdagverblijf is het hele jaar open van 7.00 tot 19.00 uur, behalve de erkende feestdagen.

BSO

Hieronder zie je de vijf mogelijkheden voor BSO, te weten:

BSO na school en in vakanties
BSO alleen na school
BSO alleen in de vakanties
Flexibele BSO
Incidentele BSO

BSO na school en in vakanties

Bruto uurprijs € 7,24
Opvang in schoolweken en in vakanties
Roostervrije dagen hele of halve dag komen Inbegrepen
Minimaal te bespreken 1 keer per week
Korte middag na school 3 uren
Lange middag na school 6 uren
Na school continurooster tot 15.30 uur 1,5 of 1,75 uren, afhankelijk van eindtijd school
Na school continurooster lange middag 4 uren
Verlenging aan het eind van de dag mogelijk In stappen van een kwartier
Vrije school korte middag 1,75 uren
Vrije school lange middag 5 uren
Halve dag in de vakanties 5,5 uren
Hele dag in de vakanties 11 uren
Extra opvang altijd mogelijk Na school bruto uurprijs € 7,24
In vakanties bruto uurprijs € 7,24
Eten, fruit, uitstapjes Inbegrepen


BSO alleen na school en in de vakanties

 

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken hierboven).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

BSO alleen na school

Bruto uurprijs € 7,24
Aleen opvang in schoolweken
Roostervrije dagen hele of halve dag komen We berekenen de verlenging
Minimaal te bespreken 1 keer per week
Korte middag na school 3 uren
Lange middag na school 6 uren
Na school continurooster tot 15.30 uur 1,5 of 1,75 uren, afhankelijk van eindtijd school
Na school continurooster lange middag 4 uren
Verlenging aan het eind van de dag mogelijk In stappen van een kwartier
Vrije school korte middag 1,75 uren
Vrije school lange middag 5 uren
Voorschoolse opvang 1,5 uren
Extra opvang altijd mogelijk Na school bruto uurprijs € 7,24
In vakanties bruto uurprijs € 8,21
Eten, fruit, uitstapjes Inbegrepen

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken hierboven).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

BSO alleen in vakanties

Bruto uurprijs € 7,24
Roostervrije dagen Inbegrepen
Minimaal te bespreken 2 dagdelen per vakantieweek
Aantal uren per dag 11, moeten liggen tussen 7.00 en 19.00 uur
Aantal uren per dagdeel 5,5
Verlenging mogelijk in stappen van een kwartier ochtend tot uiterlijk 15.00 uur
Extra opvang altijd mogelijk Bruto uurprijs € 7,24
Eten, fruit, uitstapjes Inbegrepen, behalve warm eten

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken hierboven).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

Flexibele BSO

Bruto uurprijs € 7,24
Minimaal te bespreken gemiddeld 4 uren per week
Looptijd Uren blijven staan tot einde contract
Als het aantal besproken uren is overschreden Volgt achteraf een aanvullende faktuur
Eten, fruit, uitstapjes Inbegrepen, behalve warm eten

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken hierboven).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

Incidentele BSO opvang

Bruto uurprijs € 8,21
Minimaal te bespreken 2 dagdelen in een vakantieweek
Hele dag 11 uren
Halve dag 5,5 uren

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken hierboven).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.
 

Belastingregels

De overheid koppelt de tegemoetkoming voor de kinderopvang aan het aantal gewerkte uren.

Voor de BSO is het maximaal aantal uren waarover de belastingdienst vergoedt 70% van het aantal uren dat de partner met de minste uren werkt.

Bel ons voor meer informatie of het uitrekenen van de netto-prijs, die bij je aanvraag past:

Speelweide Vondellaan 4 0541-532476
Speelkasteel Berkstraat 91 0541-515399
Speelboom Weerselosestraat 86 0541-512264
Financiele administratie Vondellaan 4 06-41904505

N.B. Ouders die geen werk meer hebben houden recht op uren BSO. Dit aantal uren bereken je als volgt: het aantal maanden dat je gewerkt hebt + 3 maanden extra x 70%.
Heb je nog niet alle opvanguren verbruikt waar je recht op had dan mag je deze ook na die drie maanden nog afnemen met recht op kinderopvangtoeslag tot het einde van het kalenderjaar.
Bel ons bij twijfel over deze regel van de belastingdienst even onze administratie op 06-41904505
of 0541-532476.

De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht uit.
Het dus niet mogelijk om de toeslag na afloop van het jaar aan te vragen!