Inschrijven voor de kinderopvang

Gezinsgegevens

Gegevens ouder/verzorger op wiens naam de kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd.

Gegevens andere ouder/verzorger

(niet verplicht om in te vullen)

Gegevens kind

Gegevens plaatsing

Kies voor opvang op vaste dagen, flexibele opvang of een combinatie van beide

Opvang op vaste dagen

Bij het gewone contract en het onderwijscontract geldt een minimum van 2 dagdelen.

Flexopvang

Het totaal van vaste en flexuren moet minimaal gemiddeld 12 uren per week zijn.
Geef bij de opmerkingen ook aan of je een verlenging van de ochtend of de middag wilt. De ochtend kun je tot uiterlijk 14.30 uur verlengen. Aan het begin van de middag kun je een verlenging bespreken van 12.00 tot 12.30 uur.