Ontwikkelingsverslagen

Ontwikkelingsverslagen

Rond elke verjaardag vullen we voor elk kind een ontwikkelingsverslag in. In dit verslag wordt de ontwikkeling aangegeven op het gebied van de sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling, de zelfredzaamheid, het speel-leergedrag en de taalontwikkeling. Dit verslag is geen waarde-oordeel. Het is alleen bedoeld om een beeld van de gerichtheid en ontwikkeling van je kind te geven. Elk jaar organiseren we een avond waarop u de mogelijkheid heeft het verslag in een kort oudergesprek met de leidster door te nemen.

Op de peuterleeftijd doen we de Cito peutertoets. Dit is een speelse toets die op de cognitieve vermogens gericht is. Als je niet wilt dat wij een ontwikkelingsverslag van je kind invullen of een Cito-toets maken, doen wij dit vanzelfsprekend niet. 

Mappen