Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid

We hebben een doordacht pedagogisch beleid waarin we aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Vanuit het plezier in het bekende kan een kind, wanneer hij of zij zich veilig voelt, experimenteren met het voor hem of haar nog minder bekende en ook hier plezier in krijgen. De kinderen stimuleren elkaar hierin. Wij begeleiden dit proces.

Vanaf de peuterleeftijd vinden kinderen het leuk om met andere kinderen van dezelfde leeftijd te spelen. Daarom gaan ze dan naar de peutergroep. We stimuleren het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren ze om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken.

We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine taken te geven die ze aankunnen, al naar gelang hun ontwikkeling.
Het pedagogisch beleid staat beschreven in ons beleidsplan dat je bij aanmelding mee naar huis krijgt. Ook staan er pedagogische onderwerpen op deze site.

Veiligheid, geborgenheid, vertrouwen

Vertrouwen staat voor ons boven aan de lijst. De kinderen kunnen op de leidsters vertrouwen. Ze ervaren dat ze altijd op hen kunnen rekenen.

Door de hechte band die ontstaat, leren de kinderen elkaar vertrouwen. Ze ondervinden dat ze zelf belangrijk zijn en dat een ander ook belangrijk is.

Anderzijds kunnen de ouders op het kinderdagverblijf rekenen.
Er is gegarandeerd goede verzorging voor hun kind door gekwalificeerde leidsters, zodat zij met een gerust hart hun kind aan ons kunnen toevertrouwen.

Elke groep wordt geleid door twee of drie  bevoegde groepsleidsters. Hierdoor is er zoveel rust, dat de kinderen zich geborgen voelen en alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Veiligheid is tweeërlei:
Enerzijds de emotionele veiligheid en anderzijds de lichamelijke veiligheid. Beiden zijn voor ons zeer belangrijk.

We nemen de gevoelens van de kinderen serieus. Er is tijd om met ze te knuffelen, te praten en naar hun vragen of ideeën te luisteren.

De leidsters letten voortdurend op de veiligheid van de kinderen.

Het gebouw en de inrichting voldoen aan de allerstrengste eisen.

Wennen

We vinden het erg belangrijk dat je kind ons vanaf het eerste moment veilig voelt bij ons. Daarom besteden we veel aandacht aan het proces van het wennen.
In het intakegesprek bespreekt de leidster met de ouders hoe we het wenproces zullen laten verlopen. Dit is in elke situatie, voor elke leeftijd en voor elk kind weer anders. Samen met de ouders nemen we hierover een zorgvuldige beslissing.
Wanneer een kind bij ons naar de volgende groep gaat, bereiden we dit zorgvuldig met hem of haar voor. Het kind gaat dan al een paar keer in de nieuwe groep wennen. De leidster bespreekt het met de ouders en deze ontvangen een brief hierover.

Zelfstandigheid

We bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen.

Naast de commode hebben we bijvoorbeeld een trapje waarover ze zelf omhoog mogen klimmen.

We helpen de kinderen om zelf de jas aan te doen en laten ze zelf de rits omhoog trekken.

We leren ze zelf hun schoenen aan- en uittrekken en het klittenband vastmaken. (of het laatste stukje van de veter aan te trekken).
Zelf met een klein mesje brood smeren is heel spannend en zelf de tafel dekken is een belangrijke bezigheid.

Hierdoor krijgen de kinderen zelfvertrouwen en worden ze steeds 'knapper'.

Feesten

Tot ieders grote plezier vieren we regelmatig feesten met elkaar.
Ook besteden we aan elke verjaardag uitgebreid aandacht.

De grote topper is het Sinterklaasfeest, want Sinterklaas komt 'echt' naar ons toe.

In het voorjaar vieren we ons gezellige Kiekeboefeest.
Dat is natuurlijk geweldig!

Lees meer over feesten in het hoofdstuk Activiteiten.