Prijzen en openingstijden Kinderopvang

Bereken hier direct wat de kinderopvang je kost.

All inclusive!

Dit is de pagina met prijzen voor de Kinderopvang.
Kijk hier voor de prijzen van de BSO.

Flesvoeding, eten, drinken, uitstapjes en luiers zijn in de prijs inbegrepen!

We regelen gratis de belastingaanvraag voor je
(als je dat wilt).
Je betaalt dan alleen het netto bedrag.

Wil je graag dat wij voor je uitrekenen wat de kinderopvang netto kost? Klik dan op Kostenberekening.

Kostenberekening

Het kinderdagverblijf is het hele jaar open van 7.00 tot 19.00 uur, behalve de erkende feestdagen.
Andere tijden zijn mogelijk in overleg.

Kinderopvang

Hieronder zie je de vier mogelijkheden voor Kinderopang, te weten: 
Een gewoon contract 
Een contract alleen tijdens schoolweken (Onderwijscontract) 
Een flexibel contract en
Een Peuterspeelgroepcontract

Gewoon contract

Bruto uurprijs € 7,45
Bruto uurprijs bij afname van 27 uur of meer per week € 7,39
Minimaal te bespreken 2 dagdelen
Aantal uren per dag 11, moeten liggen tussen 7.00 en 19.00 uur
Aantal uren per dagdeel 5,5
De ochtenduren moeten liggen tussen 7.00 en 13.00 uur
De middaguren moeten liggen tussen 12.30 en 19.00 uur
Verlenging mogelijk in stappen van een kwartier Ochtend tot uiterlijk 15.00 uur
Middag vanaf 12.00 uur
Extra opvang altijd mogelijk Bruto uurprijs € 7,45
Voeding, fruit, luiers, uitstapjes Inbegrepen, behalve warm eten

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken boven aan deze pagina).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

Onderwijscontract

Bruto uurprijs € 7,92
Alleen opvang in schoolweken
Minimaal te bespreken 2 dagdelen
Aantal uren per dagdeel 5,5
De ochtenduren moeten liggen tussen 7.00 en 13.00 uur
De middaguren moeten liggen tussen 12.30 en 19.00 uur
Verlenging mogelijk in stappen van een kwartier ochtend tot uiterlijk 15.00 uur
Middag vanaf 12.00 uur
Extra opvang altijd mogelijk Bruto uurprijs € 7,92
Voeding, fruit, luiers, uitstapjes Inbegrepen, behalve warm eten

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen. (zie de linken boven aan deze pagina).
Afhankelijk van het inkomen kan het onderwijscontract dus duurder zijn dan een gewoon contract.
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

Flexibele kinderopvang

Bruto uurprijs € 7,45
Minimaal te bespreken gemiddeld 12 uren per week
Deze 12 uren per week op te nemen in Periodes van telkens 8 weken
Minimaal aantal uren per keer 6,5
Als het aantal besproken uren is overschreden Volgt achteraf een aanvullende faktuur
Voeding, fruit, luiers, uitstapjes Inbegrepen, behalve warm eten

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken boven aan deze pagina).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

Peuterspeelcontract

Bruto uurprijs € 7,45
Alleen opvang in schoolweken
Minimaal te bespreken 1 ochtend
Aantal uren per ochtend 4
Deze uren moeten liggen tussen 8.15 en 12.15 uur
Geen verlenging mogelijk
Extra opvang in de vakanties mogelijk Bruto uurprijs tijdens vakantieweken: € 7,92
Voeding, fruit, luiers, uitstapjes Inbegrepen, behalve warm eten

De netto prijs is afhankelijk van het gezamenlijke belastbare jaarinkomen (zie de linken boven aan deze pagina).
Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt.

Belastingregels

De overheid koppelt de tegemoetkoming voor de kinderopvang aan het aantal gewerkte uren.

Voor de kinderopvang is het maximaal aantal uren waarover de belastingdienst vergoedt 140% van het aantal uren dat de partner met de minste uren werkt.

Bel ons voor meer informatie of het uitrekenen van de netto-prijs, die bij jouw aanvraag past:

Speelweide Vondellaan 4 0541-532476
Speelkasteel Berkstraat 91 0541-515399
Speelboom Weerselosestraat 86 0541-512264
Financiele administratie Vondellaan 4 06-41904505

N.B. Ouders die geen werk meer hebben houden recht op uren kinderopvang. Dit aantal uren bereken je als volgt: het aantal maanden dat je gewerkt hebt + 3 maanden extra x 140%.

Heb je nog niet alle opvanguren verbruikt waar je recht op had dan mag je deze ook na die drie maanden nog afnemen met recht op kinderopvangtoeslag tot het einde van het kalenderjaar.
Bel ons bij twijfel over deze regel van de belastingdienst even onze administratie op 06-41904505
of 0541-532476.

De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht uit.
Het dus niet mogelijk om de toeslag na afloop van het jaar aan te vragen!