Erkend kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Kiekeboe staat garant voor goede kinderopvang zonder zorgen. Het kinderdagverblijf is erkend, heeft een gemeentelijke registratie en voldoet aan alle eisen. Jaarlijks wordt het kinderdagverblijf zowel door de GGD als door de brandweer geïnspecteerd. De benodigde verzekeringen voor de kinderen zijn in ruimte mate afgesloten. We sturen je graag de folder toe.

Triple P

 

We werken volgens de methode van Triple P.

Triple P staat voor Positief Opvoeden en is gebaseerd op vijf basisprincipes:

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden

Kinderen die lekker spelen, vervelen zich niet en lopen minder kans gedragsproblemen te ontwikkelen. Daarom is ons kinderdagverblijf veilig ingericht en stimuleren de verschillende materialen tot spelen.

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning

We geven de kinderen positieve aandacht en aanmoediging. Als een kind uit zichzelf naar ons toekomt en iets vraagt, nemen we de tijd om hem of haar te antwoorden.

3. Een aansprekende discipline hanteren

We geven heldere instructies reageren snel wanneer een kind zich niet goed gedraagt.

4. Realistische verwachtingen hebben

We geven elk kind de kans zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Een kind hoeft niet perfect te zijn; ieder kind maakt fouten en doet dat meestal niet met opzet.

5. Goed voor jezelf zorgen

We hebben onderling een fijn en collegiaal werkklimaat en doen in onze vrije tijd regelmatig dingen die we zelf leuk vinden. Zo blijven we enthousiast bij de kinderen.

Achterwacht

Mocht een leidster plotseling uitvallen of een kind individuele begeleiding moeten geven, dan is er een leidinggevende of de locatiemanager beschikbaar die direct kan invallen. Alle leidinggevenden en de locatiemanagers zijn ook bevoegd als leidster.
De achterwacht is ook van toepassing als er één leidster aanwezig is. In geval van calamiteiten is er een achterwacht, die binnen ambulance-aanrijtijden in het kindercentrum aanwezig kan zijn. Er staat altijd op schrift wie deze persoon is en waar zij tijdens de gehele openingstijden te bereiken is.