Stagiaires

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers leiden we in ons kinderdagverblijf ook stagiaires op. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Wij zijn een gecertificeerd, erkend werk- en leerbedrijf en als zodanig geregistreerd door het SBB.  

Wij stimuleren het werken met stagiaires. Dit doen we enerzijds gedaan om mee te werken aan de profilering en professionalisering van het beroep en anderzijds om de kwaliteit binnen onze kinderopvang te vergroten. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers worden alleen boventallig ingezet zoals bijvoorbeeld bij de BSO als begeleider in de moestuin of in de kinderopvang voorleesoma.
Ook vrijwilligers moeten altijd een Verklaring Omtrent Gedrag aan ons overhandigen.