Groepsleiding

Bevoegde pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf kiekeboe werken met hart en ziel.
Ze zijn liefdevol, enthousiast en gemotiveerd, en hebben minimaal een middelbare beroepsopleiding voor kinderdagverblijfleidster.
Tussen de leidsters onderling is een goede, hulpvaardige sfeer.
We hebben vaste leidsters en werken niet met invalkrachten.

De leidsters volgen regelmatig cursussen ter bevordering van hun deskundigheid en beschikken over een geldig kindgericht EHBO-diploma dat elk jaar opnieuw wordt getoetst.

De leidsters van de oudste peuters zijn Piramide-gecertificeerd.

Een aantal leidsters van de Kinderopvang heeft met goed gevolg de post MBO-opleiding Pedagogisch Specialist in de Kinderopvang of Pedagogisch Specialist in de BSO afgesloten.

Vier ogen principe

We hebben een open en professioneel werkklimaat waarin de leidsters en leidinggevenden geleerd hebben elkaar goede feedback te geven en op hun gedragingen aan te spreken.
Indien dit maar enigszins mogelijk is zijn er in een groep twee volwassenen aanwezig. Dit kunnen twee leidsters zijn, maar indien er niet veel kinderen zijn kan dit ook een stagiaire zijn die boventallig aanwezig is. Bovendien voegen we indien mogelijk aan het begin en aan het eind van de dag groepen samen, zodat er niet een klein groepje met één leidster is. De leidinggevenden en de kwaliteitsmedewerker hebben veel inzicht in het functioneren van de leidsters en in het reilen en zeilen in de groepen. Zij komen in het algemeen minimaal twee keer per dag in de groepen binnen.
De inrichting van de gebouwen heeft een open struktuur. Er zijn glazen ruiten tussen de groepen en vaak delen ze een badkamer.

Trainingstraject van Iscreen

De locatiemanagers zijn getraind door Iscreen in het begeleiden van de groepsleidsters. Het doel hiervan is om het functioneren van de leidsters nog meer diepgang te geven en hen te helpen op een goede manier op hun handelen te reflecteren. In het online asessment van Iscreen maakt elke leidster een scan. Deze is de basis voor de functioneringsgesprekken en het samenstellen van goede teams.

Wanneer een kind bij ons naar de volgende groep gaat, bereiden we dit zorgvuldig met hem of haar voor. Het kind gaat dan al een paar keer in de nieuwe groep wennen. De leidster bespreekt het met de ouders en deze ontvangen een brief hierover.

Kwaliteitsmanager

Er is een kwaliteitsmanager aan het kinderdagverblijf verbonden.
Zij begeleidt de leidsters bij hun belangrijke taak en zorgt dat het pedagogisch beleid goed wordt uitgevoerd.
Tevens ontwikkelt zij nieuwe activiteiten, ondersteunende materialen en stimuleert zij de leidsters bij de uitvoering van de Voorschoolse educatie.