Met je eigen fiets door de wastraat! Dat is leuk!

VVE Thema Verkeer voor de peuters. (door Annette Bussmann)

Suus weet het heel goed: Als het stoplicht rood is moet je echt stoppen. ´Anders krijg je een bekeuring.´ En Dewi vindt het vooral belangrijk dat er verkeersborden langs de weg staan. ´Die zijn we samen in de buurt gaan zoeken.´ Drie weken lang verdiepten de oudste (en soms ook de jongste) peuters op de Speelboom zich de afgelopen periode in het kader van vroeg voorschoolse educatie in het thema verkeer. Op de thematafel in de hal ligt het boek ´Eend op de fiets´. Er is een brief voor de ouders met toelichting over de activiteiten, er liggen tips voor boeken en liedjes. ´Die materialen mogen de ouders lenen als ze zelf thuis op het thema voort willen borduren´, licht Julët toe. 

En dan moet de fiets gewassen worden met een emmertje sop. Want het is nog iets te fris om door de wasstraat met sproeiers te rijden. De verkeerspraktijk wordt ook binnen geoefend. Op tafel is een wegennet inclusief rotondes gemaakt waar iedereen met auto´s over mag rijden. En zelf sturen met een echt stuur in de handen is ook een interessante ervaring. Om beurten krijgen alle kinderen het stuur in handen. Stoppen, links en rechts, remmen, hard en zacht, achteruit en vooruit, alle begrippen komen in drie weken tijd ruimschoots aan bod.